Muzeum Kanału Bydgoskiego

Muzeum powstało w 2006 roku z inicjatywy Sebastiana Malinowskiego, gromadzi zdjęcia i eksponaty związane Kanałem Bydgoskim. Można tu zobaczyć mundury marynarzy i szyprów żeglugi śródlądowej, hamburkę – wioślarską dębową łódź z 1920 roku, którą pływano po Brdzie i kanale oraz przedmioty wykorzystywane w pracy barkarzy oraz makietę Kanału Bydgoskiego, Wyspy Młyńskiej i Śluz. Warto też wziąć udział w tutejszych lekcjach historii. Muzeum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. Starego Kanału, otoczonego unikatowymi plantami z bogatym starodrzewem. W 1838 r. nad Starym Kanałem powstał pierwszy kompleks restauracyjno – ogrodowo – rozrywkowy, a po nim kolejne, dzięki którym bydgoszczanie chętnie spędzali czas na koncertach, spektaklach i potańcówkach pod gołym niebem.