92. rocznica założenia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

2015-08-05 13:50
Początek tworzenia placówki muzealnej w Bydgoszczy sięga działalności powstałego w 1880 roku niemieckiego Towarzystwa Historycznego Obwodu Noteckiego w Bydgoszczy, którego celem było prowadzenie badań naukowych dotyczących regionu oraz działalność zbieracka. Zgromadzone zbiory umieszczono w chórze poklasztornego kościoła Klarysek przy ul. Gdańskiej, a uroczystego otwarcia i udostępnienia zbiorów zwiedzającym dokonano w dniu 30 listopada 1890 roku. Miejsce nazywano nawet Bydgoskim Muzeum Miejskim, będącym oddziałem Towarzystwa Historycznego, jednak nie miało ono żadnych podstaw prawnych.

Zmiany przyniósł rok 1902, kiedy to nowopowstałe Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Nauki w Bydgoszczy wchłonęło Towarzystwo Historyczne. Nowa organizacja w 1914 roku postulowała do władz miejskich o utworzenie muzeum miejskiego. Bez skutku. Do tematu powrócono po zakończeniu I wojny światowej. W dniu 8 listopada 1918 roku odbyło się zebranie założycielskie Bydgoskiego Towarzystwa Muzealnego, jednak w obliczu powrotu Bydgoszczy do Polski, rozpoczęto wywożenie zbiorów dawnego Towarzystwa Historycznego do Museum für Volkerkunde w Berlinie. Tym samym kwestia muzeum w Bydgoszczy ponownie upadła.

Pozostałościami zbiorów zajęli się kustosz Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy ks. Jan Klein oraz profesor Akademii Rolniczej w Bydgoszczy Stanisław Łabendziński, którym władze miejskie oficjalnie przekazały zbiory w dniu 2 maja 1922 roku. Wobec przeznaczenia kościoła klarysek na cele sakralne, zbiory przeniesiono do budynku (dzisiaj nieistniejącego) dawnego Banku Wschodniego dla Handlu i Rzemiosła przy ul. Jagiellońskiej 69.

Stan tymczasowości nie trwał długo. Na mocy uchwały Magistratu z dnia 7 lutego 1923 roku, potwierdzonej przez Radę Miejską w dniu 8 marca 1923 roku, dla celów przyszłego muzeum przekazano budynek dawnej Miejskiej Kasy Oszczędności przy ul. Stary Rynek 2.

Utworzenie oraz oficjalne otwarcie Muzeum Miejskiego nastąpiło w dniu 5 sierpnia 1923 roku. Na uroczystości obecny był m. in. ówczesny Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dr Stanisław Głąbinowski. Tak rozpoczęła się bogata historia Muzeum Miejskiego – obecnie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza do "Strefy wolnego czasu" gdzie na regale z książkami odnajdziemy również te poświęcone historii "Wyczóła". Strefa czynna od wt-pt w godz. 10 - 14 przy Europejskim Centrum Pieniądza od strony Wyspy Młyńskiej.

 

Autor: Dariusz Leśniewski, MOB