Polska Spółka Gazownictwa z Izbą Tradycji Miejskiej Gazowni doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2016-04-07 13:54


Izba Tradycji Miejskiej Gazowni, należąca do Polskiej Spółki Gazownictwa i jednocześnie jeden z obiektów na Szlaku TeH2O została doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu!

Dzięki podjętej w ubiegłym roku decyzji o rozbudowie historycznego miejsca we współpracy z Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, przy wsparciu którego wspólnie zebranych zostało ponad 170 eksponatów, otrzymała wyróżnienie w raporcie ukazującym dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu w 2015 roku i zyskała ponad 350 nowych odwiedzających.

Doceniona została również działalność PSG na rzecz zdrowia społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, a wszystko to dzięki budowie instalacji do odsiarczania spalin.

Więcej - TUTAJ.