Kontakt


MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Koordynator Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 
+ 48 883 366 052
e-mail: teh2o@muzeum.bydgoszcz.pl
www.muzeum.bydgoszcz.pl

 
Facebook
 
     Twitter
 
      Instagram