TehoFest

TehoFest2015 - Konkurs

2015-09-07 16:27

REGULAMIN KONKURSU „TEHOFEST 2015”   §1 Organizator Organizatorem konkursu jest Bydgoskie Centrum Informacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Batorego 2.   §2 Cel...

Święto Szlaku TeH2O - TehoFest 2015

2015-08-11 18:08

Tehofest2015 , czyli Święto Szlaku TeH 2 O w Bydgoszczy kierowane jest do bydgoszczan szczególnie zainteresowanych przemysłową historią miasta oraz miłośników industrialu z innych...